logo

Søk

Du er her:

Frokostmøte 31. januar: Veiprising

Veiprising er aktualisert som et reelt alternativ til dagens avgifts- og bompengeordninger. Vi lar ekspertisen og politikerne komme til orde på vårt frokostmøte på MESH.

Veiprising har i høst blitt aktualisert som et reelt alternativ til dagens avgifts- og bompengeordninger. Regjeringen har allerede bestilt en utredning av et veiprisingssystem for tungtrafikk, og det er fremmet forslag i Stortinget om en tilsvarende utredning for persontrafikken. Debatten har vært preget av ulike definisjoner av hva et veiprisingssystem innebærer, og mange spørsmål om struktur, satser og personvern.

OFV, og Drivkraft Norge inviterer til frokostmøte om veiprising, nettopp får å få svar på disse spørsmålene. Vi har hentet inn ekspertise som vil ta for seg personvern, økonomi, struktur og rammer for et eventuelt veiprisingssystem. Videre vil bransjen presentere sine ønsker for hva en offentlig utredning av et nytt veiprisingssystem bør inneholde. Avslutningsvis slipper vi til våre folkevalgte, og lar dem kommentere det de har hørt.

Tid: Torsdag 31. januar fra 08:00 til 09:45

Sted: MESH – i «The Lounge», Tordenskioldsgate 3 i Oslo

08:00 - 08:10 Velkommen v/Øyvind Solberg Thorsen, OFV
08:10 - 08:25 På ville veier - om avgifter, insentiver og
finansiering av veier
v/Tor Homleid, Vista Analyse
08:25 - 08:40 Veiens pris – og veiprising v/Katinka Holstmark,
Økonomisk institutt, UIO
08:40 - 08:55 Teknologi i praksis v/Annar Bøhn, Autogear
08:55 - 09:05 Bilbransjens synspunkter v/Egil Steinsland, NBF
09:05 - 09:15 Drivkraft Norge v/Inger-Lise Nøstvik, Drivkraft Norge
09:15 - 09:45 Politikersamtale Helge Orten (H), Arne Nævra (SV) og
Jon Gunnes (V)

Velkommen!

Frokost serveres fra 07.45.

Påmelding til frokostmøtet

Med forbehold om endringer.

Opplysningsrådet for Veitrafikken
Jernbanetorget 4A  0154 OSLO
Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no