logo

Søk

Du er her:

Bli OFV-medlem!

Er du interessert i å arbeide for at norske veier skal bli tryggere, mer effektive og mindre miljøbelastende, kan du melde deg inn i OFV.

Opplysningsrådet for Veitrafikken er en medlemsorganisasjon som i 65 år har vært en viktig pådriver for bedre veier og optimal kjøretøypark i Norge. OFV er en privat og uavhengig forening uten offentlige tilskudd av noen art. Foreningens medlemmer er organisasjoner og bedrifter med tilknytning til vei, bil og transport.

OFV preges av objektivitet og integritet. I kraft av dette har OFV høy tillit både i fagkretser, blant politikere og hos media.

OFVs virksomhet er delt i to

 1. Foreningen OFV driver med næringspolitisk innflytelsesarbeid overfor politikere og myndigheter.
   
 2. OFV AS er et selskap som driver kommersiell virksomhet gjennom produksjon og salg av bil- og veistatistikk. Denne virksomheten utgjør en viktig del av inntektsgrunnlaget for foreningen, og er samtidig en informasjonsbank for foreningens arbeid.
   

2 typer medlemsskap
I følge vedtektene er det bare organisasjoner og bedrifter som kan bli medlemmer, ikke enkeltpersoner. Det finnes to kategorier medlemskap, gruppe 1 (rådsmedlem) og gruppe 2 (ordinært medlem).

 • Medlemskontingent gruppe 1: kr 18 000,- per år.
   
 • Medlemskontingent gruppe 2: kr 8 000,- per år.

OFV har i dag 74 medlemmer, omtrent likt fordelt på gruppe 1 og 2 medlemmer.
 

Med medlemskapet i OFV følger:

 • OFV Kjøretøystatistikk, én utgave årlig i PDF
   
 • Abonnement på tidsskriftet Våre Veger, med faste sider om OFVs arbeid
   
 • Nyhetsbrev på e-post
   
 • Kalkyle over bilholdskostnader, én utgave årlig i PDF
   
 • Tilgang til våre arenaer for informasjon og meningsutveksling
Medlemskapet følger kalenderåret og må sies opp skriftlig innen utgangen av foregående år.
Søknad om medlemskap sendes skriftlig til firmapost@ofv.no eller til Opplysningsrådet for Veitrafikken, Jernbanetorget 4A, 0154 Oslo.  Søknad om medlemskap avgjøres av styret.

 

Opplysningsrådet for Veitrafikken
Jernbanetorget 4A  0154 OSLO
Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no