logo

Søk

Du er her:

Eksterne rapporter 

Reisevaneundersøkelsen 2009

Transportøkonomisk Institutt (TØI), 2012

 
 

Standard for drift og vedlikehold
av veger og gater, Håndbok 111

Høringsutgave 23. mars 2010
Statens vegvesen


Statens Vegvesens Handlingsprogram 2010-2013

  

Miljømessige konsekvenser av bedre veier

SINTEF, februar 2007 

Samfunnsmessige konsekvenser av ulikt
innsatsnivå i drift og vedlikehold

Veg- og ferjerapport Nr 1 - 2006
Vegdirektoratet, Veg- og trafikkavdelingen,
Seksjon for veg- og ferjeforvalning, august 2006. 

Vegdekkets tilstand og trafikksikkerhet

Transportøkonomisk Institutt (TØI), juni 2006.

 

Opplysningsrådet for Veitrafikken
Jernbanetorget 4A  0154 OSLO
Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no