logo

Søk

Kvaliteten på veinettet

Se rapporten «Kvaliteten på det norske veinettet: Status riks- og fylkesveier» :

 

Dypdykk i personbilbestanden: 1994-2016

Sammensetning, alder, drivstofftype, salg og trender samt en prognose for forventet nybilsalg i 2016.

Se foredragene fra Bil og veikonferansen 2015:

 

Opplysningsrådet for Veitrafikken
Jernbanetorget 4A  0154 OSLO
Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no