logo

Søk

Tall og fakta om vei-Norge

I disse 10 fylkene er forfallet på  fylkesveiene størst:

1. Hordaland

2. Troms

3. Nordland

Se hele listen her

 

Dypdykk i personbilbestanden: 1994-2016

Sammensetning, alder, drivstofftype, salg og trender samt en prognose for forventet nybilsalg i 2016.

Se foredragene fra Bil og veikonferansen 2015:

 

Opplysningsrådet for Veitrafikken
Jernbanetorget 4A  0154 OSLO
Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no