logo

Søk

Du er her:

Høring om endringer i Veglova og Vegtrafikkloven

Les høringsuttalelsen om endringer i Veglova og Vegtrafikkloven.

Høringsuttalelsen fra OFV ble avgitt 15.12.2016

Opplysningsrådet for Veitrafikken
Jernbanetorget 4A  0154 OSLO
Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no