logo

Søk

Du er her:

Høring om sentral forskrift om lavutslippssone for biler

Les høringsuttalelsen til Forslag om sentral forskrift om lavutslippssone for biler.

Høringsuttalelsen fra OFV ble avgitt 08.12.2016

Opplysningsrådet for Veitrafikken
Jernbanetorget 4A  0154 OSLO
Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no