logo

Søk

Du er her:

Vil bygge tryggere, bedre og mer effektive veier i Norge

Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) er en politisk uavhengig medlemsorganisasjon som arbeider for å få politikere og myndigheter til å bygge tryggere og mer effektive veier i Norge.

Foto: OFV/Bo A. Bergan

Kontinuerlig fokus på forbedring og utvikling av norsk veitrafikk og veiutbygging står derfor helt sentralt i OFVs virksomhet. Det innebærer at OFV legger mye arbeid i å avdekke svakheter ved dagens veipolitikk for så å foreslå bedre løsninger.

Organisasjonen har drøyt 60 medlemmer, representerer ulike typer veibrukere, og er en paraplyorganisasjon for 22 landsomfattende organisasjoner. Medlemmene er ledende aktører innen trafikksikkerhets- og bilorganisasjoner, kollektivtransport, transportorganisasjoner, bilbransjen, oljeselskaper, bank, finans- og forsikringsselskaper samt veibyggere og entreprenører.

OFV har holdt sin virksomhet gående i 65 år, og ble stiftet i november 1948 for «å kunne spre opplysning om biltrafikkens overordentlige store betydning for produksjon, næringsliv og for samfunnet i det hele, bygd på solid statistikk og innsamlede opplysninger og alle sider av biltrafikken».

OFVs mål er at alle veibrukere skal få dekket sitt transportbehov på en effektiv, sikker og rasjonell måte, med minst mulig skade på mennesker og miljø.  

Opplysningsrådet for Veitrafikken
Jernbanetorget 4A  0154 OSLO
Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no