logo

Søk

Du er her:

Et effektivt veinett i et effektivt land

OFV mener Norge skal ha et trygt og effektivt hovedveinett. Tid, forutsigbarhet og tilgjengelighet står helt sentralt.

Les mer
Opplysningsrådet for Veitrafikken
Jernbanetorget 4A  0154 OSLO
Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no