logo

Søk

Du er her:

OFVs medlemmer

OFV har 66 medlemmer. Medlemmene består av en bredt sammensatt gruppe bedrifter og organisasjoner, blant annet 22 landsomfattende organisasjoner.

Våre medlemmer er ledende aktører innen følgende områder:

 • Trafikksikkerhetsorganisasjoner
   
 • Bilistorganisasjoner
   
 • Kollektivtransport
   
 • Transportorganisasjoner
   
 • Bilbransjen
   
 • Oljeselskaper
   
 • Bank, finans- og forsikringsselskaper
   
 • Veibyggere og entreprenører

OFV eies av medlemmene. Vår virksomhet finansieres av medlemskontingenter og utbytte fra aksjeselskapet OFV AS.

 

OFV medlemsregister  

LANDSOMFATTENDE ORGANISASJONER:
 

 


BEDRIFTER :

BEDRIFTER fortsetter:

Medlemsregisteret er oppdatert per 22.02.2017.

Opplysningsrådet for Veitrafikken
Jernbanetorget 4A  0154 OSLO
Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no