logo

Søk

Du er her:

OFVs medlemmer

OFV har 66 medlemmer. Medlemmene består av en bredt sammensatt gruppe bedrifter og organisasjoner, blant annet 23 landsomfattende organisasjoner.

Våre medlemmer er ledende aktører innen følgende områder:

  • Trafikksikkerhetsorganisasjoner
  • Bilistorganisasjoner
  • Kollektivtransport
  • Transportorganisasjoner
  • Bilbransjen
  • Oljeselskaper
  • Bank, finans- og forsikringsselskaper
  • Veibyggere og entreprenører

OFV eies av medlemmene. Vår virksomhet finansieres av medlemskontingenter og utbytte fra aksjeselskapet OFV AS.

 

OFV-MEDLEMMER  

Landsomfattende organisasjoner:
 

 


Bedrifter:

Bedrifter forts:

Medlemsregisteret er oppdatert per 19.03.2018.

Opplysningsrådet for Veitrafikken
Jernbanetorget 4A  0154 OSLO
Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no