logo

Søk

Du er her:

Nettverk, samarbeidspartnere og internasjonalt arbeid

OFV samarbeider med en rekke aktører i inn- og utland. Vårt nettverk består av alle våre medlemmer, offentlige organer i stat og fylkeskommuner, en rekke forskningsinstitusjoner, konsulentbransjen, internasjonale organisasjoner og eksperter, politikere og media.

 

Her er en oversikt over noen av de viktigste, og klikker du på navnet kommer du direkte til organisasjonens nettside:
 

Den danske veiforeningen

Den finske veiforeningen, Soumen Tieyhdistys

Den europeiske veiforeningen, European Union Road Federation - ERF

Den internasjonale veiforeningen, International Road Federation – IRF, Washington

Den internasjonale veiforeningen, International Road Federation – IRF, Genève

Verdensbanken

FNs økonomiske kommisjon for Europa, UNECD

OECD - International Transport Forum

 

Opplysningsrådet for Veitrafikken
Jernbanetorget 4A  0154 OSLO
Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no