logo

Søk

Du er her:

OFVs nyhetsarkiv

Her finner du nyhetssaker som er publisert på OFVs nettsider. Artiklene er organisert i ulike årganger, og du velger årgang ved å klikke på en av lenkene til venstre. Du kan bruke søkefeltet i hovedmenyen til å lete fram spesielle saker du ser etter.

Skriver du for eksempel inn ordene «bompenger», «veistandard» eller «Nasjonal transportplan», så finner du saker som er relatert til dette.


Klikker du på «OFV i media» kommer du inn på en egen side der du finner saker om OFV som har vært publisert eller presentert i ulike medier.


«Pressekontakter» gir oversikt og kontaktinformasjon om kontaktpersoner i OFV. Her finner du også informasjon som adresser, e-postadresser og nyttige telefonnummer.

 

 

Opplysningsrådet for Veitrafikken
Jernbanetorget 4A  0154 OSLO
Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no