logo

Søk

Du er her:

  • OFV MENER

Sterke meninger og tydelige mål

OFV er en sentral aktør i norsk vei- og samferdselsdebatt og har fått gjennomslag i mange sammenhenger.

OFV arbeider kontinuerlig for å sette viktige vei-, trafikk- og samferdselsspørsmål på dagsorden. Vi ønsker å være en støttespiller for alle som tar viktige beslutninger i norsk veipolitikk.

Ved å klikke på menypunktene til venstre kan du se hva OFV mener og står for i viktige veipolitiske spørsmål.

 

 

 

Opplysningsrådet for Veitrafikken
Jernbanetorget 4A  0154 OSLO
Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no