logo

Søk

Du er her:

Foredragene fra Bil og veikonferansen 2017

Bil og veikonferansen 2017 var i år en del av Arendalsuka. Hovedtemaene fokuserte på framkommelighet, trafikksikkerhet og klimautfordringer. Under finner du programmet for konferansen, samt presentasjonene som ble holdt.

Foto. OFV/Bo A. Bergan

 

Klikk på tittelen på foredraget for å lese eller laste ned presentasjonene.
 

Raskt og trygt fra A til B: Om framkommelighet

Trafikksikkerhet, teknologi og trafikant

Klima og bil – en strømlinjeformet framtid?

Opplysningsrådet for Veitrafikken
Jernbanetorget 4A  0154 OSLO
Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no