logo

Søk

Du er her:

Arendalsuka: Veipolitikk i valgkampinnspurten

Framkommelighet, trafikksikkerhet og klimautfordringer: Tre begreper som fyrer opp debatten om norsk veipolitikk. OFV lover høy temperatur på Arendalsuka når politikere og fagfolk entrer scenen - kun få uker før Stortingsvalget.


Bil og veikonferansen 2017 er i år en del av programmet på Arendalsuka i august. Foto: OFV/Bo A. Bergan

Er de på ville veier? Ser de hva som vil komme, og hvilke løsninger vi kan møte utfordringene med? Politikere, fagfolk og organisasjoner skal både bryne seg på hverandre og presentere hva de står for i norsk veipolitikk på Bil og veikonferansen 2017. I år er OFV-konferansen en del av programmet på Arendalsuka.
Hovedtemaene handler om framkommelighet, trafikksikkerhet & teknologi og klima, før dagen avsluttes med en politikerdebatt.

Kjernesaker i veipolitikken
– Dette blir en spennende dag, midt i valgkampens hete. Vi skal innom NTP og fylkesveier, og vi skal snakke om kollektiv, sykkel og gange. Ikke minst skal vi høre om hvorfor trafikken tar liv, og utfordringer med ny teknologi og selvkjørende biler, sier OFV-direktør Øyvind Solberg Thorsen.
– Vi setter søkelys på bilparken og drivstoffproblematikk, og stortingspolitikere møtes til debatt. Slik tar konferansen oss rett inn i noen av de viktigste problemstillingene norsk vei- og samferdselspolitikk står overfor. Her bør det bli trangt om plassen, sier han.

I tillegg til forskere og fagfolk, er sentrale samferdselspolitikerne invitert til å delta på konferansen. Det er fullt mulig å være tilstede på én eller flere av konferansens seksjoner.

Sted: Arendal bibliotek
Dato: Fredag 18. august
Tid: 09.00 – 14.30
Fri entré

 

Program Bil og veikonferansen 2017

Kl. 09.00-09.35:
Veipolitikken i dag – et overblikk

 • Velkommen til Bil og veikonferansen – Arendalsuka 2017
  v/ Øyvind Solberg Thorsen, direktør OFV og konferansier
 • En vei for framtiden
  v/ stortingsrepresentant Morten Stordalen, FrP
 • En alternativ vei
  v/ stortingsrepresentant Truls Wickholm, Ap

09.35-09.45 PAUSE

Kl. 09.45-11.15:
Raskt og trygt fra A til B: Om framkommelighet

 • Tilstanden på riks- og fylkesveinettet
  v/ Terje Norddal, seniorrådgiver Rambøll
 • Min vei, mitt ansvar
  v/ Bjørne Grimsrud, direktør for Styring og strategistaben i Statens vegvesen, Vegdirektoratet
 • Normalvei?
  v/ Ingrid Dahl Hovland, adm. direktør. Nye Veier AS
 • Kampen om veien: hvem skal prioriteres?
  v/ Jon Stordrange, adm. direktør, NHO transport
 • Flytt deg, jeg skal sykle!
  v/ Morgan Andersson, generalsekretær, Syklistenes landsforening
 • Hva skjer med fylkesveiene?
  v/ fylkespolitikerne Gisle M. Saudland (FrP), Jenny Følling (Sp) og Rune Hogsnes (H)


11.15-11.50 LUNSJ


Kl. 11.50-12.30:
Trafikksikkerhet, teknologi og trafikant

 • Hvorfor tar trafikken liv?
  v/ Kirsti Huserbråten, v/UAG-gruppen i Region sør
 • Menneske og maskin - menneskelige begrensninger og ny kjøretøyteknologi
   v/ Gunnar D. Jenssen, seniorforsker SINTEF
 • Nullvisjonsbilen – er løsningen i sikte?
  v/ Øystein Herland, adm. direktør, Volvo Norge
 • Mens vi venter på trygg teknologi, er trafikantens atferd avgjørende
  v/ Bård Morten Johansen, seniorrådgiver, Trygg Trafikk

12.30-12.40 PAUSE

Kl. 12.40-13.30:
Klima og bil – en strømlinjeformet framtid?

 • Bilparken og klima – situasjon og trender
  v/ Øyvind Solberg Thorsen, direktør OFV
 • Fossilfri veitrafikk – hvor langt fram er det?
  v/ Lasse Fridstrøm, forsker, Transportøkonomisk institutt
 • Framtidens drivstoff
  v/ Inger-Lise Nøstvik, generalsekretær, Norsk Petroleumsinstitutt
 • Lading - påsken 2020
  v/ Ole Henrik Hannisdahl, daglig leder, Grønn Kontakt
   

Kl. 13.30-14.15:
På ville veier? Politikerdebatt om framkommelighet, klima og trafikksikkerhet

 • Stortingspolitikerne Hans Fredrik Grøvan (KrF), Ivar Odnes (Sp), Morten Stordalen (FrP), Truls Wickholm (Ap) og medlem av Oslo bystyre, Eivind Trædal (MDG) møtes til debatt.
   

Programmet oppdateres fortløpende. Endringer kan forekomme.

Opplysningsrådet for Veitrafikken
Jernbanetorget 4A  0154 OSLO
Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no