logo

Søk

Du er her:

Arendalsuka: Veipolitikk i valgkampinnspurten

Framkommelighet, trafikksikkerhet og klimautfordringer: Tre kjernebegreper som setter fyr på debatten om norsk veipolitikk. OFV lover høy temperatur på Arendalsuka når politikere og fagfolk entrer scenen - kun få uker før Stortingsvalget.


Bil og veikonferansen 2017 er i år en del av programmet på Arendalsuka i august. Foto: OFV/Bo A. Bergan

Er de på ville veier? Klarer de å se hva som vil komme, og hvilke løsninger vi kan møte utfordringene med? Politikere, fagfolk og representanter for organisasjoner skal både få bryne seg på hverandre og presentere hva de står for i norsk veipolitikk på Bil og veikonferansen 2017. I år er OFV-konferansen en del av programmet på Arendalsuka.
Hovedtemaene på konferansen tar for seg framkommelighet, trafikksikkerhet & teknologi og klima, før dagen avsluttes med en politikerdebatt.

Kjernesaker i veipolitikken
– Dette blir en viktig og spennende dag, midt i valgkampens hete. Vi skal innom NTP og fylkesveier og vi skal snakke om kollektiv, sykkel og gange. Og ikke minst skal vi høre om hvorfor trafikken tar liv, og utfordringer med ny teknologi og selvkjørende biler, sier OFV-direktør Øyvind Solberg Thorsen.
– Når vi også setter søkelys på bilparken og drivstoffproblematikk, og stortingspolitikere møtes til debatt, tar konferansen oss rett inn i noen av de viktigste problemstillingene norsk vei- og samferdselspolitikk står overfor. Her bør det bli trangt om plassen, sier han.

I tillegg til forskere og fagfolk, er noen av de mest sentrale samferdselspolitikerne invitert til å delta på konferansen. Det er fullt mulig å være tilstede på én eller flere av konferansens seksjoner.

Sted: Arendal bibliotek
Dato: Fredag 18. august
Tid: 09.00 – 14.30

 

Foreløpig program Bil og veikonferansen 2017

Del 1 kl. 09.00 - 09.55:
Veipolitikken i perspektiv

 • Politikere innleder om veipolitikk og NTP.
  Foredragsholdere ikke bekreftet


Del 2 kl. 10.10 – 11.15:
Raskt og trygt fra A til B: Om framkommelighet

 • Tilstanden på riks- og fylkesveinettet
  v/Terje Norddal, seniorrådgiver Rambøll
 • Min vei, mitt ansvar
  Foredragsholder ikke bekreftet
 • Kampen om veien: hvem skal prioriteres?
  v/Jon Stordrange, adm. direktør, NHO transport
 • Flytt deg, jeg skal sykle!
  v/Morgan Andersson, generalsekretær, Syklistenes landsforening
 • Hva skjer med fylkesveiene?
  v/fylkespolitikere Gisle M. Saudland (FrP), Jenny Følling (Sp), Rune Hogsnes (H)


11.15 – 11.45 Lunsj


Del 3 kl. 11.45 – 12.40:
Trafikksikkerhet, teknologi og trafikant

 • Hvorfor tar trafikken liv?
  v/Kirsti Huserbråten, v/UAG-gruppen i Region sør
 • Den selvkjørende bilen: hvem skal ut?
  Foredragsholder ikke bekreftet
 • Nullvisjonsbilen – er løsningen i sikte?
  v/Øystein Herland, adm. direktør, Volvo Norge
 • Trygg, men ufri? Vil vi akseptere teknologisk overstyring?
  v/Beate Elvebakk, forsker, UIO
 • Mens vi venter på trygg teknologi, er trafikantens atferd avgjørende
  v/Bård Morten Johansen, seniorrådgiver, Trygg Trafikk


Del 4 kl. 12.55 – 13.50:
Klima og bil

 • Bilparken og klima – situasjon og trender
  v/Øyvind Solberg Thorsen, direktør OFV
 • Fossilfri veitrafikk – hvor langt fram er det?
  v/Lasse Fridstrøm, forsker, Transportøkonomisk institutt
 • Tiltak, tiltak, tiltak?
  Foredragsholder ikke bekreftet
 • Framtidens drivstoff
  v/Inger-Lise Nøstvik, generalsekretær, NP
 • Lading - påsken 2020
  v/Ole Henrik Hannisdahl, daglig leder, Grønn Kontakt
   

Del 5 kl. 13.50 – 14.30:
Politikerdebatt: På ville veier? Debatt om framkommelighet, klima og trafikksikkerhet

 • Deltakere ikke bekreftet
   

Detaljer for programmet oppdateres fortløpende. Endringer kan forekomme.

Opplysningsrådet for Veitrafikken
Jernbanetorget 4A  0154 OSLO
Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no