logo

Søk

Du er her:

2025-målet for transport: Utopi eller realisme?

I Nasjonal Transportplan som ble behandlet av Stortinget før sommeren 2017, ble 2025-målet satt: Det legges til grunn at alle nye personbiler og lette varebiler skal være nullutslippskjøretøy i 2025. På Arendalsuka blir det foredrag og samtale om tiltak og veien videre.

Foto: OFV

Mange høringsinstanser har påpekt at det mangler tiltak for å nå klimamålene i transportsektoren. I samarbeid med Norges Bilbransjeforbund (NBF) setter Opplysningrådet for Veitrafikken (OFV) dette på dagsorden under Arendalsuka. Vi utfordrer politikere og fagpersoner på dette, for å bidra i debatten om hvordan Norge skal nå sine klimamål.

Tid: Tirsdag 14. august fra klokken 14.00 til 16.00. 
Sted: Mør Biffhus, Nedre Tyholmsvei 2, Arendal


PROGRAM

 • Bilsalget i Norge – statistikk og trender
  Øyvind Solberg Thorsen, direktør, OFV
   
 • Hva skjer a? Den nyeste forskningen på veien til 2025-målet.
  Lasse Fridstrøm, forsker, Transportøkonomisk institutt, TØI
   
 • Det grønne skiftet sett fra Bilbransjens side
  Stig Morten Nilsen, adm. direktør, NBF
   
 • Samtale mellom stortingsrepresentanter
  Neste steg for å nå 2025-målet.

 

Arrangementet er et samarbeid mellom Norges Bilbransjeforbund (NBF) og Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV).

 

Opplysningsrådet for Veitrafikken
Jernbanetorget 4A  0154 OSLO
Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no