logo

Søk

Du er her:

2025-målet for transport: Utopi eller realisme?

I Nasjonal Transportplan som ble behandlet av Stortinget før sommeren 2017, ble 2025-målet satt: Det legges til grunn at alle nye personbiler og lette varebiler skal være nullutslippskjøretøy i 2025. På Arendalsuka blir det foredrag og samtale om tiltak og veien videre.

Foto: OFV

Mange høringsinstanser har påpekt at det mangler tiltak for å nå klimamålene i transportsektoren. I samarbeid med Norges Bilbransjeforbund (NBF) og Norsk elbilforening setter Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) dette på dagsorden under Arendalsuka. Vi utfordrer politikere og fagpersoner på dette, for å bidra i debatten om hvordan Norge skal nå sine klimamål.

Tid: Tirsdag 14. august fra klokken 14.00 til 16.00. 
Sted: Mør Biffhus, Nedre Tyholmsvei 2, Arendal


PROGRAM

 • Bilsalget i Norge – statistikk og trender
  Øyvind Solberg Thorsen, direktør, OFV
   
 • Hva skjer a? Den nyeste forskningen på veien til 2025-målet.
  Lasse Fridstrøm, forsker, Transportøkonomisk institutt, TØI
   
 • Det grønne skiftet sett fra Bilbransjens side
  Stig Morten Nilsen, adm. direktør, NBF
   
 • Den største utfordringen for å nå 2025-målet
  Christina Bu, generalsekretær, Norsk elbilforening
   
 • Samtale mellom stortingsrepresentanter
  Neste steg for å nå 2025-målet: Ved Terje Halleland (FrP), Ketil Kjenseth (V), Kirsti Leirtrø (Ap), Hans Fredrik Grøvan (KrF) og Stefan Heggelund (H).

 

Arrangementet er et samarbeid mellom Norges Bilbransjeforbund (NBF), Norsk elbilforening og Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV).

 

Opplysningsrådet for Veitrafikken
Jernbanetorget 4A  0154 OSLO
Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no