logo

Søk

Du er her:

OFV Rapporter

Her kan du laste ned våre rapporter.

«Vei og samfunn 2018»

En ny utgave av OFVs statistikksamling om blant annet bompenger, veilengder, transport- og trafikkarbeid og ulykkestall er her. Her finner du også opplysninger om drivstoffavgiftene, utviklingen av drivstoffprisene og utslipp.

«Samfunnsøkonomiske analyser av tiltak for redusert biltrafikk i byer»

Rapport utarbeidet av Samfunnsøkonomisk analyse AS, februar 2018.

«Vei og samfunn 2017»

Ny utgave av OFVs statistikksamling om blant annet bompenger, veilengder, transport- og trafikkarbeid og ulykkestall. Samt inntekter fra drivstoffavgifter, utviklingen av drivstoffpriser og utslipp.

«Vei og samfunn 2016»

Statistikksamling om blant annet bompenger, veilengder, transport- og trafikkarbeid og ulykkestall. Samt inntekter fra drivstoffavgifter, utviklingen av drivstoffpriser og utslipp.

«Kvaliteten på det norske veinettet 2016»

Del 2 - Status riks- og fylkesveier

OFV/Rambøll november 2016

«Kvaliteten på det norske veinettet 2016»

Del 1 - Sammenligning med Europa

OFV/Rambøll mai 2016

«ITS- smartere, smidigere og sikrere trafikk».

OFVs policygrippe for ITS, juni 2014
(Klikk på pilen nede til høyre på hver side i PDF for å komme tilbake til innholdsfortegnelsen)

 

  «Bedre øst-vest-forbindelse – beregning av nytteeffekter»

Nasjonal veipolitikk - fra stykkevis og delt til overordnet og helt


OFVs policygruppe for rammebetingelser
OFV, April 2013. 

Norwegian Road Network Strategic Assessment:

Re-examining the Estimation of Costs and Bnefits of Investments in Road Transport in Norway.

Prepared for: Norwegian Road Federation
Prepared by: Cambridge Systematics, Inc.

  

Kvaliteten på veinettet

Riks og fylkesveier i Norge.
Utdrag fra Nasjonal Veidatabank (NVBD)
OFV, Januar 2012

  

Fakta om Europaveinettet i Norge

OFV, juni 2011
 

Det norske veinettet

En tilstandsrapport
Utdrag fra Nasjonal Veidatabank (NVB)
Rambøll/OFV 2011 

Veistandarden

Veistandarden fordelt på fylker, informasjon om veiskader

OFV 2011 

Evaluering av partiprogrammene

Veivalg 2009

OFV 

Folkets veikrav

Veivalg 2009

Veivalg 2009-sekretariaet/OFV, februar 2009 

Forslag til funksjonskrav til vegsystemet

OFV, januar 2009

Opplysningsrådet for Veitrafikken
Jernbanetorget 4A  0154 OSLO
Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no