logo

Søk

Du er her:

Godt veibudsjett med noen hull

Regjeringen viderefører veisatsingen i sitt forslag til statsbudsjett for 2018, og tar dermed landet i riktig retning. Veibudsjettets andel av statsbudsjettet får en betydelig økning, fra 2,2 prosent i 2015 til 2,7 prosent i 2018. Men heller ikke denne gang satses det tilstrekkelig på det viktige fylkesveinettet.

Foto:OFV

– OFV er godt fornøyd med satsingen på hovedveinettet. Det er store investeringer i sektoren, og tunnelene oppgraderes. Samtidig burde flere områder ha blitt prioritert sterkere, sier OFV-direktør Øyvind Solberg Thorsen i en større artikkel i magasinet Våre veier. Der oppsummeres OFVs hovedsynspunkter på årets forslag til statsbudsjett.

Et nasjonalt program for fylkesveiene
Noe av det OFV legger stor vekt på i sinne budsjettkommentarer, er de mange og omfattende utfordringene knyttet til fylkesveinettet.
– OFV mener det er behov for et nasjonalt program for fylkesveinettet. Bare da kan den nødvendige opprustningen av dette omfattende og viktige veinettet gjennomføres, sier Solberg Thorsen.
– Det er særlig viktig å få gjort noe med dette i det videre arbeidet med statsbudsjettet på Stortinget.

Les hele artikkelen i Våre veger.

Opplysningsrådet for Veitrafikken
Jernbanetorget 4A  0154 OSLO
Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no