logo

Søk

Våre veger nr 2/14

Regjeringen lover minstestandarder - og ny øst-vest-forbindelse er samfunnsøkonomisk lønnsomt

Regjeringen lover minstestandarder
Ny øst-vest-forbindelse er samfunnsøkonomisk lønnsomt, viser rapport fra Oslo Economics.

Opplysningsrådet for Veitrafikken
Jernbanetorget 4A  0154 OSLO
Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no