logo

Søk

Du er her:

 • Våre veger nr 06/17

  OFV-rapporten om kvaliteten på fylkesveinettet dokumenterte store regionale forskjeller. Politikere i en rekke fylker bekrefter bildet. For lite penger og vanskelige prioriteringer gir tøffe utfordringer.

 • Våre veger nr 05/17

  – Alt kan ikke påbegynnes i 2018, sier samferdselsministeren om NTP. Og røper hva han håper blir stående blant det viktigste han har bidratt med i veipolitikken - dersom det blir regjeringsskifte til høsten.

 • Våre veger nr 04/17

  Nasjonal transportplan 2018–2029 (NTP) ser i første omgang ut som et mer helhetlig strategisk dokument enn tidligere. Men mange spørsmål gjenstår.

 • Våre veger nr 03/17

  Forslag til ny håndbok N100 Veg og gateutforming, er ute på høring. OFV mener eventuelle fravik fra normalene både må konsekvensutredes og dokumenteres.

 • Våre veger nr 02/17

  Før Stortingsvalget jobber partiene med å sluttføre partiprogrammene sine. Hva vil Fremskrittspartiet, Høyre, Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Venstre prioritere i veipolitikken? Vi har spurt dem - her kan du lese hva de svarer.

 • Våre veger nr 01/17

  Les om diskusjonen rundt dynamisk veiprising, og se hva klimaministeren sa om regjeringens klimamål for transportsektoren på OFVs frokostmøte.

 • Våre veger nr 10/16

  Diskusjonen om nivået på bompenger og prisen for å kjøre inn til byene, raser. Mye handler om arealproblematikk, klimautfordringen og fremtidige investeringer i vei og bane. – En sammenblanding av debatter, mener OFV.

 • Våre veger nr 09/16

  Regjeringens forslag til statsbudsjett viser at veisatsingen fortsatt prioriteres høyt, og budsjettforslaget tar oss sakte i riktig retning. Men det viktige fylkesveinettet kan bli en taper.

 • Våre veger nr 08/16

  Ett år før Stortingsvalget i 2017 har regjeringen ennå ikke innført minstestandarder på fylkesveiene, slik den lovet. Veikvalitet og trafikksikkerhet lider.

 • Våre veger nr 07/16

  OFV samlet forskere og politikere på Arendalsuka. Det var sterk enighet om at bilen vil være helt sentral også i fremtidens transportsystem. Både i og utenfor byene.

Viser fra 1 til 10 av totalt 16 artikler
Opplysningsrådet for Veitrafikken
Jernbanetorget 4A  0154 OSLO
Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no