logo

Søk

Du er her:

 • Våre veger nr 10/16

  Diskusjonen om nivået på bompenger og prisen for å kjøre inn til byene, raser. Mye handler om arealproblematikk, klimautfordringen og fremtidige investeringer i vei og bane. – En sammenblanding av debatter, mener OFV.

 • Våre veger nr 09/16

  Regjeringens forslag til statsbudsjett viser at veisatsingen fortsatt prioriteres høyt, og budsjettforslaget tar oss sakte i riktig retning. Men det viktige fylkesveinettet kan bli en taper.

 • Våre veger nr 08/16

  Ett år før Stortingsvalget i 2017 har regjeringen ennå ikke innført minstestandarder på fylkesveiene, slik den lovet. Veikvalitet og trafikksikkerhet lider.

 • Våre veger nr 07/16

  OFV samlet forskere og politikere på Arendalsuka. Det var sterk enighet om at bilen vil være helt sentral også i fremtidens transportsystem. Både i og utenfor byene.

 • Våre veger nr 06/16

  Regjeringen har satt foten ned for utredning av «armen» til Bergen i øst-vestforbindelsen på E134, selv om Vegvesenet anbefalte dette. Og Oslofjordkryssing kan se ut til å ligge i dvale. Bremses viktige nasjonale veiprosjekter opp?

 • Våre veger nr 05/16

  Det blir stadig flere mennesker, tettere trafikk og økt aktivitet. OFV har laget ulike scenarioer for veitrafikk i fremtidens storby. Det kan være nyttig for å se hva som trengs for å planlegge bedre for fremtiden - og skape ønskede resultater.

 • Våre veger nr 04/16

  Grønt veiforlik foreløpig i det blå, etter politikerdebatt på Bil og veikonferansen 2016. Men Vegtilsynet ønsker minstestandarder - og Norges veinett er fortsatt blant Europas dårligste.

 • Våre veger nr 03/16

  To vintere på rad har biler rullet rundt på Østlandsområdet og rapportert om føreforhold - et samarbeid mellom Volvo og Statens vegvesen. Målet: Bedre vinterveier og færre ulykker.

 • Våre veger nr 02/16

  Trafikkskiltene forfaller. Og hvor stort faktisk etterslep på oppgraderingsarbeidet er, vet ingen. OFV er bekymret over utviklingen. Det er også KNA og Trygg Trafikk.

 • Våre veger nr 01/16

  Veiforlik kan sikre stabil veipolitikk, mener OFV. Et forlik vil sikre hovedlinjene i veipolitikken, og bidra til stabilitet og forutsigbarhet – uavhengig av hvilken regjering som sitter.

Opplysningsrådet for Veitrafikken
Jernbanetorget 4A  0154 OSLO
Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no