logo

Søk

Våre veger nr 01/16

Veiforlik kan sikre stabil veipolitikk, mener OFV. Et forlik vil sikre hovedlinjene i veipolitikken, og bidra til stabilitet og forutsigbarhet – uavhengig av hvilken regjering som sitter.

– Veiforlik kan sikre stabil veipolitikk

 

Opplysningsrådet for Veitrafikken
Jernbanetorget 4A  0154 OSLO
Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no