logo

Søk

Våre veger nr 03/16

To vintere på rad har biler rullet rundt på Østlandsområdet og rapportert om føreforhold - et samarbeid mellom Volvo og Statens vegvesen. Målet: Bedre vinterveier og færre ulykker.

Rundt hundre biler rapporterer om vinterens føreforhold på Østlandet. Dette er en del av et større forskningsprosjekt der Volvo og Statens vegvesen samarbeider. De som rapporterer er helt vanlige bilister - fra helt vanlig hverdagskjøring gjennom vinteren.

 

Opplysningsrådet for Veitrafikken
Jernbanetorget 4A  0154 OSLO
Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no