logo

Søk

Våre veger nr 04/16

Grønt veiforlik foreløpig i det blå, etter politikerdebatt på Bil og veikonferansen 2016. Men Vegtilsynet ønsker minstestandarder - og Norges veinett er fortsatt blant Europas dårligste.

I denne utgaven av Våre veger kan du lese om Bil og veikonferansen 2016 - der blant annet et veiforlik ble diskutert av Stortingspolitikere. Du kan også lese om hovedpunktene i OFVs nye rapport om «Kvaliteten på det norske veinettet i 2016» - og om Høyre som mener vi trenger en rask endring av bilparken.

Opplysningsrådet for Veitrafikken
Jernbanetorget 4A  0154 OSLO
Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no