logo

Søk

Våre veger nr 05/16

Det blir stadig flere mennesker, tettere trafikk og økt aktivitet. OFV har laget ulike scenarioer for veitrafikk i fremtidens storby. Det kan være nyttig for å se hva som trengs for å planlegge bedre for fremtiden - og skape ønskede resultater.

OFVs tre fremtidsscenarioer for fremtidens bytrafikk tar utgangspunkt i: Kollektivsamfunnet med buss, tog og bane i fokus, saktegang-samfunnet som er preget av langsom utvikling, og teknosprang-samfunnet der endringer skjer raskt og hvor mulighetene står i kø.

I denne utgaven av Våre veger kan du lese om dette, og om OFVs «Prisnipper for bedre bytrafikk».

Opplysningsrådet for Veitrafikken
Jernbanetorget 4A  0154 OSLO
Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no