logo

Søk

Våre veger nr 09/16

Regjeringens forslag til statsbudsjett viser at veisatsingen fortsatt prioriteres høyt, og budsjettforslaget tar oss sakte i riktig retning. Men det viktige fylkesveinettet kan bli en taper.

OFV advarer mot en økende skjevfordeling i satsingen mellom jernbane og veier, hvor veiene kommer stadig dårligere ut sammenlignet med jernbanen.
Øyvind Solberg Thorsen i OFV peker også på at tilstandsrapporten viser store behov for midtrekkverk, firefelts veier og breddeutvidelser av vei.

Les artikelene i Våre veger.

 

Opplysningsrådet for Veitrafikken
Jernbanetorget 4A  0154 OSLO
Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no