logo

Søk

Du er her:

 • Våre veger nr 10/17

  – Veien er den viktigste infrastrukturen, sa Helge Orten (H), leder av Stortingets Transport- og kommunikasjonskomité på Stortinget, i en innledning på OFVs frokostmøte i november.

 • Våre veger nr 09/17

  Regjeringen viderefører veisatsingen i budsjettforslaget. Men heller ikke denne gang satses det tilstrekkelig på det viktige fylkesveinettet.

 • Våre veger nr 08/17

  Med Høyre og Frp i førersetet, innebærer resultatet av stortingsvalget høyst sannsynlig fortsatt sterk satsing på vei- og samferdsel.

 • Våre veger nr 07/17

  Ap, H og KrF får best score i veipolitikken: Partiprogrammene tyder på at det fortsatt skal føres en offensiv vegpolitikk. Og mens Sp er mest konkret på hvordan det viktige fylkesvegnettet skal utbedres, taper FrP poeng fordi partiet er mot veiprising.

 • Våre veger nr 06/17

  OFV-rapporten om kvaliteten på fylkesveinettet dokumenterte store regionale forskjeller. Politikere i en rekke fylker bekrefter bildet. For lite penger og vanskelige prioriteringer gir tøffe utfordringer.

 • Våre veger nr 05/17

  – Alt kan ikke påbegynnes i 2018, sier samferdselsministeren om NTP. Og røper hva han håper blir stående blant det viktigste han har bidratt med i veipolitikken - dersom det blir regjeringsskifte til høsten.

 • Våre veger nr 04/17

  Nasjonal transportplan 2018–2029 (NTP) ser i første omgang ut som et mer helhetlig strategisk dokument enn tidligere. Men mange spørsmål gjenstår.

 • Våre veger nr 03/17

  Forslag til ny håndbok N100 Veg og gateutforming, er ute på høring. OFV mener eventuelle fravik fra normalene både må konsekvensutredes og dokumenteres.

 • Våre veger nr 02/17

  Før Stortingsvalget jobber partiene med å sluttføre partiprogrammene sine. Hva vil Fremskrittspartiet, Høyre, Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Venstre prioritere i veipolitikken? Vi har spurt dem - her kan du lese hva de svarer.

 • Våre veger nr 01/17

  Les om diskusjonen rundt dynamisk veiprising, og se hva klimaministeren sa om regjeringens klimamål for transportsektoren på OFVs frokostmøte.

Opplysningsrådet for Veitrafikken
Jernbanetorget 4A  0154 OSLO
Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no