logo

Søk

Våre veger nr 04/17

Nasjonal transportplan 2018–2029 (NTP) ser i første omgang ut som et mer helhetlig strategisk dokument enn tidligere. Men mange spørsmål gjenstår.

Her får du en oppsummering av hva OFV legger vekt på i sine kommentarer til NTP. I en egen artikkel kan du også lese hva enkelte av våre medlemsorganisasjoner trekker fram som positivt ved NTP, og hva de mener er for lavt prioritert.

Les artiklene i aprilutgaven av Våre veger.

Opplysningsrådet for Veitrafikken
Jernbanetorget 4A  0154 OSLO
Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no