logo

Søk

Våre veger nr 06/17

OFV-rapporten om kvaliteten på fylkesveinettet dokumenterte store regionale forskjeller. Politikere i en rekke fylker bekrefter bildet. For lite penger og vanskelige prioriteringer gir tøffe utfordringer.

– Fylkene havner i en klemme hvor det er vanskelig å prioritere vei i forhold til andre oppgaver. Når vei – enten det er vedlikehold eller bygging – må settes opp mot skole, kollektivtransport og andre oppgaver, så blir vei for ofte taperen, sier OFVs fagsjef Karin Yrvin.  

Les hele saken i juni-utgaven av Våre veger.

Du kan også lese om at OFV mener det trengs et nasjonalt program for å sikre nødvendig opprusting av fylkesveinettet. Og mens noen er positive til å øremerke midler til fylkesveinettet, er andre skeptiske.

Opplysningsrådet for Veitrafikken
Jernbanetorget 4A  0154 OSLO
Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no