logo

Søk

Våre veger nr 08/17

Med Høyre og Frp i førersetet, innebærer resultatet av stortingsvalget høyst sannsynlig fortsatt sterk satsing på vei- og samferdsel.

En gjennomgang OVF har gjort av regjeringens politiske plattform for 2013-2017, viser at den har levert i veipolitikken. Dette kan du lese om i denne utgaven av magasinet Våre veger.

Du kan også lese om hvilke innspill OFV særlig vil vektlegge til neste regjeringsplattform. En egen artikkel viser også hva et utvalg av OFVs medlemsorganisasjoner har som sine viktigste veipolitiske krav til regjeringen for kommende Stortingsperiode.

Opplysningsrådet for Veitrafikken
Jernbanetorget 4A  0154 OSLO
Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no