logo

Søk

Våre veger nr 09/17

Regjeringen viderefører veisatsingen i budsjettforslaget. Men heller ikke denne gang satses det tilstrekkelig på det viktige fylkesveinettet.

– OFV er godt fornøyd med satsingen på hovedveinettet. Det er store investeringer i sektoren, og tunnelene oppgraderes. Samtidig burde flere områder ha blitt prioritert sterkere, sier OFV-direktør Øyvind Solberg Thorsen.

Les hele artikkelen i Våre veger om OFVs kommentarer til forslag til statsbudsjett for 2018.

 

Opplysningsrådet for Veitrafikken
Jernbanetorget 4A  0154 OSLO
Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no