logo

Søk

Du er her:

 • Våre veger nr 04/18

  Mange av beslutningene som fattes i Brüssel påvirker hverdagen i Norge - også i veisektoren. Ett eksempel er tunneldirektivet.

 • Våre veger nr 03/18

  Trafikksikre veier og kjøretøy, forfallet på veinettet og samfunnsøkonomisk lønnsomhet i utbygging av veier, er noen av hovedstolpene i det arbeidet OFV skal prioritere framover.

 • Våre veger nr 02/18

  Vil ta grep om broene: Manglende kontroll og inspeksjoner av tusenvis av broer i Norge, skapte store overskrifter før jul, og sikkerheten ble dratt i tvil. Nå skal det bli bedre. Og Sp foreslår nasjonalt fylkesveiprogram.

 • Våre veger nr 01/18

  Står vi overfor en elbil-revolusjon eller ikke? OFV ønsker en faktabasert debatt om teknologien vil løse klimautfordringene, og samlet før jul politikere og internasjonale eksperter fra de store utslippsnasjonene USA, EU og Kina.

Opplysningsrådet for Veitrafikken
Jernbanetorget 4A  0154 OSLO
Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no