logo

Søk

Du er her:

 • Våre veger nr 08/18

  Åtte år etter at fylkene overtok 17 000 km vei fra staten, fortsetter forfallet på fylkesveiene mange steder. En ny rapport viser at mer penger til fylkene samlet sett ikke har vært nok til å stanse forfallet.

 • Våre veger nr 07/18

  Er 2025-målet utopi eller realisme? OFV, Norges Bilbransjeforbund og Elbilforeningen stilte spørsmålet, og inviterte til innledninger og debattmøte med stortingspolitikere på Arendalsuka. Det ga «stinn brakke».

 • Våre veger nr 06/18

  Arbeidsgruppen i Statens vegvesen som skulle utrede Sams veiadministrasjon konkluderer entydig i rapporten «Fra sams og samling»: Det er ingen god idé å overføre større del av veinettet til fylkeskommunene. OFV stiller seg helt og fullt bak konklusjonen.

 • Våre veger nr 05/18

  Storbyene Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger har mange felles utfordringer og dilemmaer i arbeidet med å skape morgendagens bysentrum:Trafikk og samferdsel, handel,næringsliv og boligpolitikk står helt sentralt.

 • Våre veger nr 04/18

  Mange av beslutningene som fattes i Brüssel påvirker hverdagen i Norge - også i veisektoren. Ett eksempel er tunneldirektivet.

 • Våre veger nr 03/18

  Trafikksikre veier og kjøretøy, forfallet på veinettet og samfunnsøkonomisk lønnsomhet i utbygging av veier, er noen av hovedstolpene i det arbeidet OFV skal prioritere framover.

 • Våre veger nr 02/18

  Vil ta grep om broene: Manglende kontroll og inspeksjoner av tusenvis av broer i Norge, skapte store overskrifter før jul, og sikkerheten ble dratt i tvil. Nå skal det bli bedre. Og Sp foreslår nasjonalt fylkesveiprogram.

 • Våre veger nr 01/18

  Står vi overfor en elbil-revolusjon eller ikke? OFV ønsker en faktabasert debatt om teknologien vil løse klimautfordringene, og samlet før jul politikere og internasjonale eksperter fra de store utslippsnasjonene USA, EU og Kina.

Opplysningsrådet for Veitrafikken
Jernbanetorget 4A  0154 OSLO
Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no