logo

Søk

Våre veger nr 01/18

Står vi overfor en elbil-revolusjon eller ikke? OFV ønsker en faktabasert debatt om teknologien vil løse klimautfordringene, og samlet før jul politikere og internasjonale eksperter fra de store utslippsnasjonene USA, EU og Kina.

I denne utgaven kan du også lese mer om veien inn i framtiden: Når moderne veier skal bygges, må det også sees i sammenheng med endringen av bilparken og ny teknologi: Både for tung-, vare- og persontransport. Stikkord er infrastruktur, elbiler og kommunikasjon.

Les artiklene i Våre veger nr 01-2018 her.

Opplysningsrådet for Veitrafikken
Jernbanetorget 4A  0154 OSLO
Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no