logo

Søk

Våre veger nr 02/18

Vil ta grep om broene: Manglende kontroll og inspeksjoner av tusenvis av broer i Norge, skapte store overskrifter før jul, og sikkerheten ble dratt i tvil. Nå skal det bli bedre. Og Sp foreslår nasjonalt fylkesveiprogram.

– Avsløringene vitner om systemsvikt i Statens Vegvesen (SVV), og viser også hvor alvorlig forfallssituasjonen er på en rekke av landets broer, sier OFV-direktør Øyvind Solberg Thorsen.

Les også:
OFV har lenge etterlyst et krafttak for å få bukt med vedlikeholdsetterslepet og oppgradere det viktige fylkesveinettet. Nå foreslår Senterpartiet et nasjonalt program for å sikre dette.

Les artiklene i Våre veger nr 02-2018 her.

Opplysningsrådet for Veitrafikken
Jernbanetorget 4A  0154 OSLO
Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no