logo

Søk

Våre veger nr 08/18

Åtte år etter at fylkene overtok 17 000 km vei fra staten, fortsetter forfallet på fylkesveiene mange steder. En ny rapport viser at mer penger til fylkene samlet sett ikke har vært nok til å stanse forfallet.

På våre sider i Våre Veger nr 8-2018 tar vi for oss den nye rapporten fra Vista Analyse som viser hva som har skjedd med fylkesveiene og fylkesveiferjene i perioden etter 2010. Best er tilstanden på fylkesveinettet på Østlandet, mens det står dårligere til på Vestlandet og i Nord-Norge.>

Les artiklene i Våre veger nr 08-2018 her.

Opplysningsrådet for Veitrafikken
Jernbanetorget 4A  0154 OSLO
Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no