logo

Søk

Du er her:

Veivalg for framtiden

Gode og effektive veier er lønnsomt for samfunnet. Norsk veipolitikk har over tid gitt oss et veinett som ikke er på høyde med land det er naturlig å sammenligne seg med. Dette rammer alle, og vei- og samferdselspolitikken engasjerer sterkt. Her beskrives OFVs prioriterte arbeidsområder - og bakgrunnen for disse.

Utbyggingen av det norske veinettet har ikke i stor nok grad sikret en effektiv og trygg veitransport. I tillegg er veiforfallet så stort, at det mange steder – spesielt på fylkesveinettet – er direkte farlig å kjøre. Kostnadene til utbedring er så høye, at det er behov for et krafttak for å fjerne forfallet. 

I årene som kommer vil veitransporten øke kraftig, og satsing på et moderne, sikkert og effektivt veinett er viktigere enn noen gang. Derfor er de veivalgene vi tar i dag helt avgjørende for morgendagens veitransport.

Dette er bakgrunnen for OFVs prioriterte arbeidsområder som beskrives her, og dette er noe av grunnen til at vi er nødt til å gjøre veivalg som møter både morgensdagens behov og moderne teknologi. Investering i vei, er investering i framtiden.

Les OFVs Veivalg for framtiden.

Opplysningsrådet for Veitrafikken
Jernbanetorget 4A  0154 OSLO
Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no