logo

Søk

  • I førstegir for vei-Norge neste år

    Statsbudsjettet 2015: Regjeringen øker bevilgningene til veisektoren, men forbedringen av det norske veinettet vil også i 2015 gå i sakte tempo. Det er positivt at vedlikeholdsetterslepet endelig ser ut til å stanse, men det vil fortsatt ta mange tiår før vi har et sikkert og effektivt veinett over hele landet.

Tall og fakta om vei-Norge

I disse 10 fylkene er forfallet på  fylkesveiene størst:
 

1. Hordaland

2. Troms

3. Nordland

 

 

Se hele listen her

 

Kvalitetsindikatorer for veinettet

Den nasjonale veikonferansen 2015

 

Opplysningsrådet for Veitrafikken - Jernbanetorget 4A  0154 OSLO - Telefon: +47 24 11 12 30  - epost: firmapost@ofv.no
Klikk her for å registrere deg og motta OFVs nyhetsbrev.
Snarveier:  Nyhetsarkiv  OFV i Våre veger  OFVs medlemmer